Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas Tim Penggerak PKK Desa di antaranya meliputi :

Menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan sesuai jadual, menyuluh kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW,RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan disepakati.

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau mdan mampu melaksanakan program PKK,
  2. Fasilitator,perencana,pelaksana,pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK

DESA GAMBUHAN

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 Ny.MAMI INDRIA KETUA 1 JULI 2019
2 Ny.RINI SUSANTI SEKRETARIS 1 JULI 2019
3 Ny.IDA SUSANTI BENDAHARA 1 JULI 2019
4 Ny.SRI ASTUTI POKJA I 1 JULI 2019
5 Ny.WAROH POKJA II 1 JULI 2019
6 Ny.YULIANA POKJA III 1 JULI 2019
7 Ny.ETI HERNINGSIH POKJA IV 1 JULI 2019

RT dan RW

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dalam melaksanakan tugasnya RT/RW mempunyai fungsi :

Pendataan Kependudukan,pelayanan administrasi pemerintahan, pemeliharaan keamanan, ketertiban kerukunan hidup antar warga, membuat gagasan pembangunan, serta penggerak kegiatan gotong royong di wilayahnya.

NAMA-NAMA RT DAN RW

DESA GAMBUHAN

RUKUN WARGA :

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 SUSARNO KETUA RW I  
2 USUP KETUA RW II  
3 SUTARYO KETUA RW III  
4 KARSO KETUA RW IV  

 

RUKUN TETANGGA :

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 SIKIN KETUA RT 01/01  
2 SININ KETUA RT 02/01  
3 CARMAD KETUA RT 03/01  
4 SUTONO KETUA RT 04/01  
5 KOHAR KETUA RT 05/01  
6 YANTO KETUA RT 06/01  
7 KURDI KETUA RT 07/01  
8 TAPYIR KETUA RT 08/01  
NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
9 SUGENG KETUA RT 01/02  
10 AHMAD KETUA RT 02/02  
11 TOLIB KETUA RT 03/02  
12 SAM’AD KETUA RT 04/02  
13 SOHIBI KETUA RT 05/02  
14 PATONI KETUA RT 06/02  
15 MUADIM KETUA RT 07/02  
16 RISTO KETUA RT 08/02  
17 ROJIIN KETUA RT 01/03  
18 LAMUN KETUA RT 02/03  
19 NUHYONO KETUA RT 03/03  
20 HENDRI KETUA RT 04/03  
21 SULAM KETUA RT 05/03  
22 KASDI KETUA RT 06/03  
23 SUBEHI KETUA RT 07/03  
24 WARNO KETUA RT 08/03  
25 WARTO KETUA RT 01/04  
26 LURUH KETUA RT 02/04  
27 DIDI SUKARYO KETUA RT 03/04  
28 SALEH KETUA RT 04/04  
29 WARIS KETUA RT 05/04  
30 DUHRI KETUA RT 06/04  
31 MAANI KETUA RT 07/04  
32 ROYANI KETUA RT 08/04